Heeft u vragen en-/of opmerkingen? Bekijk onderstaande lijst waarop we antwoorden geven op veel voorkomende vragen. Zit uw vraag en-/of opmerkingen er niet tussen dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

Nee, Glastotaal Beheer is geen verzekeraar en biedt dan ook geen verzekeringsproducten aan. Onze Glaszeker® producten maken verzekeren totaal overbodig. U betaalt alleen achteraf als er echt schade is en dus geen betaling van premies. We berekenen ook geen vaste kosten.

U betaalt alleen achteraf als er echt schade is en dus geen betaling van premies. We berekenen ook geen vaste kosten.

Het faciliteren van glasherstel houdt allereerst in het vakkundig vervangen van uw kapotte ruit waarbij vooral ook het managen van het schadebeeld van uw glasportefeuille een prominente rol speelt.

U betaalt geen premies en ook betaalt u geen assurantiebelasting. Ook naverrekingen zijn niet van toepassing. Geen schade, geen kosten! Bij Glastotaal Beheer wordt er daarentegen wél actief aan gewerkt om uw schadelast omlaag te brengen.

Onze meldkamer is gegarandeerd 365 dagen 24 uur per dag bereikbaar, scherpere herstelprijzen, maandelijks factuuroverzicht, regres regeling kwaliteitsinspecties en schademanagement.

In geval de veroorzaker van een schade bekend is zal Glastotaal Beheer trachten deze schade voor u te verhalen en zal daartoe alle benodigde acties hiervoor ondernemen.

Het implementatieplan is hét middel gebleken om de overgang van uw organisatie naar de dienstverlening van Glastotaal Beheer soepel te laten verlopen.

Wanneer één van uw isolatieruiten lek raakt binnen de garantietermijn dan neemt Glastotaal Beheer op zich om u schadeloos te stellen door de betreffende fabrikant hiervan op de hoogte te brengen. Dit geldt ook voor die ruiten die niet door Glastotaal Beheer zijn geplaatst.

Het Glaszeker® Concept wordt breed in de markt gezet en is voor veel partijen met vastgoed de perfecte oplossing voor het glasherstel.

Aan de hand van de verzamelde schadegegevens wordt een analyse gemaakt van het schadebeeld. Aandachtpunten hierin zijn o.a. veel voorkomende schades, Top 5 schade oorzaken, schademeldingen buiten werktijd.

Hierin worden preventieve maatregelen voorgesteld die er toe moeten leiden dat de schadelast omlaag gaat.

In deze rapportage wordt uw schadebeeld vergeleken met het schadebeeld van een vergelijkbare partij.

U kunt eventueel gebruik blijven maken van uw huidige glaszetter.

U betaalt geen assurantiebelasting want wij zijn geen verzekeraar.

Glastotaal Beheer heeft eigen kwaliteitsinspecteurs in dienst die minimaal 15% van de herstelde glasschades te inspecteren.

Hiervoor heeft Glastotaal Beheer een afschilderprotocol ontwikkelt waarin geregistreerd en gepland wordt wanneer nieuw geplaatste glaslatten geschilderd worden.

Gemiddeld is ons product 27% goedkoper dan een traditionele glasverzekering. 

Ga naar boven